İKİLİ TARAMA TESTİ

İkili test, “double test” veya “ilk trimestr tarama testi” olarak da bilinmektedir. Bu test genelde 11-14. gebelik haftasında yapılan down sendromu, trizomi 18 gibi kromozomal bulgulara sahip bebekleri gebeliğin henüz ilk üç ayında saptamaya yönelik bir testtir. İlk trimestr testi yani ikili test, aynı üçlü test gibi bir tarama testidir. Yani kesin tanı koydurucu değildir. Yalnızca genetik problem açısından riskli durumları taramaya yönelik geliştirilmiştir.

İkili tarama testi nasıl yapılır?
Gebelik İkili Test 11-14. gebelik haftasında hamileler, ultrason değerlendirilmesine çağırılır. Bu dönemde hem bebeğin sağlık değerlendirilmesi yapılır hem de ultrason altında ölçümleri not edilir. Baş ile popo arasındaki mesafe (CRL) ve bebeğin boyun arkasındaki kalınlığı ölçülür. Bebeğin boyun arkasındaki kalınlığı “ense kalınlığı” olarak bilinir. Ve ikili tarama testinde alınan kanla birlikte en kalınlığı da incelenmektedir.

Down sendromu, kalp hastalıkları ve dolaşım problemlerinde, bebeğin ense kalınlığı normalde olmasından daha fazladır. Aynı zamanda gebelik yaşı (haftası) ilerledikçe, bebeğin ense kalınlığı artmaktadır. Ense kalınlığının normal fazla olması ve kandaki biyokimyasal değerlerin normal olmaması down sendromu açısından riskleri artmaktadır.

İkili tarama testinde PAPP - A ve serbest Beta HCG düzeylerine bakılmaktadır. Down sendromunda PAPP- A düzeyinin normalden az, serbest HCG düzeyinin normalden fazla olduğu görülmüştür. Bu parametrelere bebeğin ense kalınlığı da ilave edilince down sendromunu yakalama oranı artmıştır.

İkili test, üçlü tarama testi gibi bir tarama testi olup, her iki testin birbirine göre üstünlüğü bulunmamaktadır. Bazı hekimler yalnızca ikili testi, bazı hekimler ise sadece üçlü testi izlemdeki hamilelerine uygulamaktadırlar. Bazı kliniklerde de hem ikili hem üçlü testlere bakılarak sonuca karar verilmektedir.

İkili testin 1/250 üzerinde bir orana sahip olması, testin pozitif olduğu anlamına gelmektedir. Testin pozitif olması durumda kesin tanı sağlamak için, koryon villus biyopsisi (CVS) yapılarak veya bir ay sonrasında, 16-18. hafta arasında amniosentez uygulanarak kesin tanı konulmaktadır. Diğer taraftan detaylı ultrason görüntülemesi ile de bebeğin sağlık durumu araştırılmalıdır.

Detaylı ultrason (ayrıntılı) ultrason bebeğin iç organlarını ayrıntılı bir şekilde tarayan rahim içindeki bebeğin detaylı bir şekilde incelenmesidir.

İkili test negatif çıkarsa
İkili testin, negatif çıkması yani riskin düşük olması da kesin olarak bebeğin her hangi bir kromozom probleminin olmadığını garantilemez, yalnızca bebeğin normal risk grubunda olduğunu gösterir.

Amerikan jinekologlar birliği, 35 veya daha ileri yaşlarda olan hamilelerde ikili ve üçlü tarama testleri yerine, amniyosentez veya koryon villus örneklemesi (CVS) gibi kesin tanı koydurucu testleri önermektedir. Bunun sebebi bu tür tarama testlerinin, yalnızca risk oranlarını belirlediği kromozomal açıdan yeterince bilgi vermediği ve amniyosentez gibi tanısal testlerin kesin sonuç vermesidir.

Amniyosentez ve CVS deneyim kişiler tarafından uygulanıldığında riskleri daha az olan girişimsel bir tekniklerdir.